Водород е химичен елемент с атомен номер 1. Водородът е химичен елемент, който има същото атомно и масово число, тъй като има само един протон и изобщо няма неутрони. Това е химичният елемент, който има най-малък брой елементарни частици в състава си. В атомното му ядро ​​има само един протон, докато в електронната му обвивка има само един електрон.

Vodorod
Химически символ за водород

Тагове:

  • Атомният номер на водорода е маркиран с жълт цвят
  • Масовото число на водорода е маркирано с червен цвят

Самият брой на елементарните частици показва защо водородът е най-лекият химичен елемент изобщо.

Важна информация

Латинското наименование на водорода е hydrogenium. Самото име на водорода произлиза от гръцките думи hydro, което означава вода и genes, което означава създавам. Въпреки че много учени са експериментирали с водород, Хенри Кавендиш е първият, който открива, че водородът е специален химичен елемент. Водородът е известен като “запалим въздух”.

Химичният елемент водород е най-разпространеният във Вселената, защото представлява материал, който в най-голям процент влиза като градивен материал, от който се образуват звездите. Той съществува на планетата Земя в две различни форми:

  • Свободен – в горните слоеве на атмосферата.
  • Свързан – в най-голям процент във вода в комбинация с кислород, а също така се среща в някои киселини и основи.
1. Име на химичен елемент Водород
2. Химически символ H
3. Атомен номер (брой протони) 1
4. Масово число (брой нуклони) 1
5. Категория Неметал
6. Цвят Безцветен
7. Фаза Гасна
8. Точка на топене – 259,16*
9. Точка на кипене – 252,879*
11. Плътност 0,08988**
12. Стандартно атомно тегло 1,008
Таблица с данни за водорода

*Температурата в таблицата е изразена в градуси по Целзий.
**Плътността в таблицата е изразена в грамове на кубичен сантиметър.

Изотопи на водорода

Водородът има два стабилни изотопа:

  • Деутерий – може също да се нарича водород-2 или тежък водород.
  • Тритий – може също да се нарича водород – 3.

Деутерий

Деутерият е изотоп на водорода, който има един протон (същия като водорода) и един неутрон в ядрото си, което го отличава от атома на “обикновения” представител на химичния елемент с атомен номер 1. Атомът на деутерия има атомен номер 1, а масовото му число е 2.

Деутерий
Деутерий

Тритий

Тритият е изотоп на водорода, който има един протон в ядрото си (същото като водорода и деутерия) и два неутрона, което го отличава от атома на “обикновения” елемент с атомен номер 1 и от този на деутерия. Атомът на трития има атомно число 1 и неговото масово число е 3.

Тритий

Водородът има няколко изотопа, но всички са нестабилни с изключение на деутерия.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , ,