Ръководство, което може да помогне на учениците да разберат по-лесно какво е процент и как може да се определи от дадено число с помощта на различни методи! Ръководството съдържа:

  • Нагледно представяне в различни видове числови задачи по класическия метод
  • Определяне % от число чрез метода на сравнение
  • Логическо определяне на процент – два различни метода
  • Преобразувайте в дробно и десетично число и обратно
  • Указване на увеличение или намаление на число с определен процент
  • Задачи за самостоятелна практика с верни отговори
Определяне на процент и превръщането му в дроб и десетично число

Много е важно всеки ученик да разбира добре връзката между различни типове записи с еднакъв номер или стойност!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , ,