Решаване на линейни уравнения с две неизвестни чрез метода на заместване.

Ръководство, съдържащо повече решени примери за този тип задачи. Първите примери са с текстови пояснения. Метод на противоположните коефициенти – щракнете върху текста, за да научите как да решавате система от линейни уравнения с две неизвестни, използвайки метода на елиминиране (Метод на противоположните коефициенти)!

Система от линейни уравнения с две неизвестни - метод на заместване

След всяко получено решение се проверява неговата точност. Последните примери са без текст и допълнителни обяснения за самостоятелно обучение!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , ,