Решаване на система от линейни уравнения с две неизвестни по метода на противоположните коефициенти (метод на елиминиране).

Видео презентацията съдържа няколко примера за решаване на този тип задачи. Първият набор от примери е с подробно обяснение за преподаване на метода. Решението е последвано от проверка за определяне на точността.

Система от линейни уравнения с две неизвестни - метод на противположните коефициенти

Метод на заместване – щракнете върху текста, за да се научите да решавате система от линейни уравнения с две неизвестни с помощта на метода на заместване! Преди да започнете да решавате система от линейни уравнения с две неизвестни, можете да си припомните какво е линейно уравнение с едно неизвестно.

Втората група задачи са без обяснение за въведение в самостоятелното използване на метода на противоположните коефициенти!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , , , ,