Видео, съдържащо най-използваните правила за работа с логаритми. Във видеото ще видите правила за логаритъм.

a) Събиране и изваждане на логаритми

b) умножение и деление на логаритми

c) Умножител преди логаритъма на степен на логаритъма

d) Правило за промяна на основата на логаритъм

e) Правила за бързо получаване на решението

Всички правила са допълнени с няколко примера, които са решени и могат да ви послужат за упражнение. Преди да започнете да изучавате тези правила, не забравяйте да гледате видеоклипа, който ще ви помогне да научите какво е логаритъм!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , ,