Определяне на стойността на място на десетично число и използването му за свързване за създаване на дроби през десети и стотни. Видеото съдържа много упражнения, чиято цел е да помогнат на учениците да изградят добра основа, която ще ги улесни в изучаването на операции с десетични числа.

Някои от упражненията представляват въведение в събирането и изваждането на десетични числа чрез разделяне на десетично число на десети и стотни и представянето им под формата на дроби.

Упражнения свързани с разрядната стойност на десетично число

Във видео презентацията има различни математически упражнения, които се свеждат до:

  • Разпознаване на място на десетични числа (единици, десети и стотни).
  • Сравняване на десетични числа чрез попълване на указателни примери, съдържащи таблици или числови редове
  • Четене, разпознаване и създаване на десетично число в различен тип графично представяне
  • Представяне на десета или стотна като дроб със знаменател 10 или 100
  • Представяне на дроб със знаменател 10 или 100 като десетично число
  • Отчитане на възможността за повече от едно решение или правилния максимален брой решения
Стойност на място на десетично число

Определянето на стойността на място във видеото съдържа само примери за единици, десети и стотни, докато трети, четвърти и т.н. десетични знаци ще бъдат представени в отделен видеоклип.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , ,