Трети закон на Нютон описва как силите съществуват в природата. Третият закон на Нютон показва, че за всяка сила в природата има съответна сила, която е същата по интензитет и посока, но противоположна по посока на първата сила. Това твърдение показва, че в природата съществува една-единствена сила, но напротив, има двойки сили, които имат еднакъв интензитет, една и съща посока, но противоположни посоки. Този закон показва, че нещата, които си взаимодействат около нас, са дори по-свързани от това, което ние, хората, мислим и разбираме от логиката на нещата.

Трети Закон На Нютон

Силата, която инициира началото на действието, се нарича действие, а силата, която възниква в резултат на действието, т.е. за сметка на неговото действие, се нарича реакция. Ето откъде идва дефиницията на третия закон на Нютон:

Действието и реакцията са двойка сили, които имат еднакъв интензитет, една и съща посока, но противоположни посоки!

Доказателство За Трети Закон На Нютон

Най-добрият контролиран експеримент за проверка на твърдението на третия закон на Нютон е да се прикрепят два динамометъра към техните точки на закрепване (първият динамометър в лявата ръка, вторият динамометър в дясната ръка). Ако в тази ситуация реагираме със сила върху динамометъра, който е в лявата ни ръка, и се настроим да дърпаме със сила от 5 нютона, тогава е интересно да се види, че наистина и двата динамометъра (и в лявата, и в дясната ръка) ще покажат същата сила от 5 нютона.

Тук на едно място ясно и четливо се вижда, че има действие и реакция с еднакъв интензитет от 5 нютона, една и съща посока (двете ръце са поставени в един вертикал, но посоките са противоположни (лявата ръката действа наляво, дясната ръка надясно).

Вижте как е дефиниран първият закон на Нютон!

Примери За Третия Закон На Нютон

В ежедневието можем да разпознаем много примери, които потвърждават, че третият закон на Нютон наистина е правилен!

  • Пример 1. Представете си, че двама души стоят на различни лодки, носещи се във водата. В същото време и двамата държат едно и също въже. Ако първият човек дръпне въжето, тогава и двете лодки ще се движат една към друга, въпреки че ни се струва, че има само една сила!
  • Пример 2. Ако две деца стоят на кънки на пързалка и ръцете им се докосват, тогава е достатъчно едно от децата да бутне другото дете и пак двете деца ще се движат назад.
  • Пример 3. Ако ударите прекалено силно боксова круша, рискувате да нараните или счупите собствената си ръка. Това показва, че действието е силата, с която удряме боксовата круша, докато силата, с която крушата действа върху ръката, е реакцията.

Вижте как е дефиниран вторият закон на Нютон!

Първите три закона на Нютон се преподават в началното образование, докато вторите три от тези закони се преподават в средното образование!Последвайте www.mathematikazavsicki.com/!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , ,