Упражнения с откриване на неизвестни ъгли в триъгълници, които са по-сложни и за които трябва да се знаят повече правила:

a) Сборът на ъглите в триъгълник е равен на 180 градуса

b) Ъглите, образуващи прави, имат сбор от 180 градуса

c) Ъгли в една и съща точка (напречни ъгли) са равни един на друг

Решаване на задачи с ъгли в триъгълник

Всички задачи се решават стъпка по стъпка, задача по задача в ред, което ви позволява да се тествате за възможните получени решения.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , ,