Видео презентацията съдържа правило за закръгляване на десетични числа и много примери със задачи с десетични числа за закръгляването им.

В допълнение към закръгляването до конкретен десетичен знак, видеото съдържа и примери за подходящо закръгляване до най-близката единица или стотна! Примерите са разделени на три групи:

Задачи за закръгляване на десетични числа

  • Представяне на правилото за закръгляване
  • Решаване на задачи с помощ и напътствия
  • Примери за независимо определяне на решения и тяхната проверка
Закръгляване на десетични числа

Приближенията във всички примери са чрез следване на цифрова стойност с ориентация към първия, втория, третия или четвъртия знак след десетичната запетая. Би било хубаво, ако всеки може да направи правилно сравнение според местната стойност под формата на десети, стотни, хилядни и т.н.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , ,