Тази страница ще ви помогне да научите как да преобразувате смесено число в дроб с неправилна форма (дроб, в която числителят е по-голям от знаменателя). На страницата по-долу има формула за извършване на този тип преобразуване. В допълнение към формулата има примери за преобразуване на смесено число в неправилна дроб, които се решават на самата страница, но по-долу има по-голям брой примери с решение във видео формат.

Формула за преобразуване на смесено число в неправилна дроб

За успешно преобразуване от смесено число в дроб трябва да се следва формулата:

Формула за превръщане на смесено число в дроб

От самата формула следва, че дробта, в която преобразуваме, трябва да има:

  • Числител, равен на произведението на цялата част и знаменателя на дробната част на смесено число + неговия числител.
  • Знаменателят остава същият.

Вижте решените примери по-долу, за да разберете как се прилага формулата за преобразуване!

Как да преобразувате смесено число в неправилна дроб

Пример 1: Извършете преобразуване от смесено число (посочено по-долу) в неправилна дроб:

Преобразуване на смесено число в неправилна дроб

Получаваме числителя на неправилната дроб като цялата част, умножена по знаменателя плюс числителя на смесеното число.

2 x 4 + 5 = 8 + 5 = 13

Знаменателят на смесеното число (числото 5) остава същият дори в неправилната дроб, към която трябва да преобразуваме.

Целият израз, с който конвертираме, трябва да изглежда така:

Процедурата за преобразуване

Пример 2: Преобразуване на смесено число в неправилна дроб:

Смесено число в неправилна дроб

Следваме инструкциите от формулата за преобразуване, както в първия пример!

Числителят на неправилната дроб, към която трябва да преобразуваме, се получава чрез изчислението:

4 x 7 + 6 = 28 + 6 = 34

Знаменателят (числото 7) остава същият дори в неправилната дроб!

Пълното решение на втория пример трябва да изглежда така:

Прилагане на формулата за преобразуване

Вижте как да направите обратната операция за преобразуване на неправилна дроб в смесено число!

Преобразуване на смесено число в неправилна дроб

Видеото по-долу съдържа още примери за преобразуване на смесено число в неправилна дроб!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , , ,