Това ръководство ще ви помогне да научите как се изчислява процент от произволен брой! По-долу можете да научите два различни метода за изчисляване на процент от число. Логично, веднага щом може да се изчисли процент от числото, промяната в стойността на числото (цената) може да бъде изчислена дали изчисляваме процентно увеличение или намаляване на процента.

Как се изчислява процент от числото – първи метод

Процент от дадено число може да бъде изчислен по този начин:

  1. Първо процентът се преобразува във фракция (процентът е числото, а в знаменателя пишем 100).
  2. След това умножаваме фракцията по числото, което определяме процента (умножаваме числото по числото, от което определяме процента, а знаменателят остава 100).
  3. Накрая разделяме и изчисляваме числителя и знаменателя.

Пример 1: Изчислете 30% от 2000!

Стъпка 1: Първо пишем 30% под формата на фракция. Фракцията от фракцията има 30, а в знаменателя 100. Превръщането на 30% в фракция изглежда така:

Превръщайки 30% във фракция

Стъпка 2: Умножаваме фракцията по номер 2000. Умножете числото 30 до 2000 г., а знаменател 100 остава същият. Изчислението е дадено по-долу:

30% от 2000

Стъпка номер 3: С разделянето на числителя и знаменателя на последната фракция се получава, че:

60000: 100 = 600

Накрая заключаваме, че 30% от 2000 е 600!

Пример 2: Изчислете 25% от 800!

Стъпка 1: Първо пишем 25 % под формата на фракция. Фракцията от фракцията има 25, а в знаменателя 100. Превърнато 25% в фракция изглежда така:

Превръщат 25% в фракция

Стъпка 2: Умножаваме фракцията по 800. Умножаваме числото 25 на 800, а знаменател 100 остава същият. Изчислението е дадено по-долу:

25% от 800

Стъпка номер 3: С разделянето на числителя и знаменателя на последната фракция се получава, че:

20000: 100 = 200

Накрая заключаваме, че 25% от 800 е 200!

Как се изчислява процент – втори метод

Процент от броя може да бъде изчислен по втория начин:

  1. Първо процентът се превръща във форма на десетична число (ако процентът е два -дигит, който пишем във формат 0,XY, където X е фигурата на неговата десета, а Y е фигурата на неговата единица; ако процентът е един -дигит , след това го пишем във формат 0,0Y, защото има само единици).
  2. Умножаваме десетичното число, получено в първата стъпка, по числото, от което определяме процента.

Пример 3: Определете 10% от 250!

Стъпка 1: Първи 10% се превръщат в десетично число! Пишем номер 10 във формат 0, xy, както следва:

10% = 0,1

Стъпка 2: Умножете десетичното число 0,1 по номер 250. Това изчисление му дава:

0,1 x 250 = 25

Накрая заключаваме, че 10% от 250 е 25!

Пример 4: Определете 75% от 200!

Стъпка 1: Първи 75% се превръщат в десетично число! Пишем числото 75 във формат 0, xy, както следва:

75% = 0,75

Стъпка 2: Умножете десетичното число 0,75 по номер 200. Това изчисление му дава:

0,75 x 200 = 150

Накрая заключаваме, че 75% от 200 е 150!

Видео примери с два метода

Видеото по-долу съдържа много примери, които използват и двата различни метода за изчисляване на процент от число.

Как се изчислява процент

Разгледайте повече примери, за да научите как се изчислява процент от число, без да използвате калкулатор. Разбира се, това е възможно за характерни числа, които лесно могат да изчислят продукт или коефициент!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: ,