Мощност е физическа величина, която показва колко работа се извършва за определено време! За нас хората не е важно само колко работа е свършена, но ни е важно и колко време ще бъде свършена. Ето защо можем да разбираме мощността като скоростта на извършване на работата или с други думи ефективност по време на работа. Разбира се, в ежедневната реч можем да намерим много различни синоними, които повече или по-малко описват този термин, но на тази страница ще ви покажем какво точно е във физически смисъл!

Мощност

Формула За Мощност

Формулата за мощност произтича от самата дефиниция на тази физическа величина! Формулата за мощност е:

Формула За Мощност

За да се изчисли мощността, налична за дадено тяло, е достатъчно да се изчисли коефициентът между извършената от тялото работа и времето, необходимо за извършване на тази работа! Цялото изчисление се свежда до разделяне на две числа.

Мярка За Мощност

Можем да получим мярката за мощност от самата формула за мощност. Ако използваме мярката за работа (един джаул) и мярката за време (една секунда), тогава можем да разберем всичко за мярката за мощност. Тази мярка се нарича ват и е кръстена на физика Джеймс Ват!

Мярка За Мощност

Едно тяло има мощността от един ват, ако може да извърши един джаул работа за една секунда!

По-големи Мерки От Един Ват

Тъй като мярката за мощност от един ват е много малка, на практика се използват по-големи мерки за мощност:

  • 1 kW – един киловат (един киловат има 1000 вата)
  • 1MW – един мегават (един мегават има 1000 000 вата)

Електрическите уреди, които използваме в домакинствата обикновено имат мощност, която се изразява в киловати!

Изчисляване На Мощността

По-долу можете да видите как се определя мощността на едно тяло! Препоръчваме ви да разгледате внимателно решението и обяснението на първия пример по-долу!

Пример 1. Изчислете мощността на тяло, което може да извърши работа от 1200 джаула за 15 секунди!

За да изчислим мощността на тялото от първия пример, първо ще въведем информацията, дадена в задачата за време и работа, във формулата за изчисляване на мощността. Това ни дава следния израз:

Изчисляване

В следващата стъпка трябва да изчислим частното на числата!

Тялото е с 80 вата

Тялото е с мощността од 80 вата!

Трансформациите на формулата са:

Формулата за изчисляване на работата, ако е известна информацията за мощността и времето, е:

Формула за изчисляване на работата чрез мощност и време

Формулата за изчисляване на времето, ако е известна информация за мощността и работата, е:

Формула за изчисляване на времето чрез мощност и работа


Последвайте www.mathematikazavsicki.com/!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , , ,