Работа е физическа величина, която представлява преодоляването на някакво съпротивление на определено разстояние. Щом трябва да се преодолее съпротивлението на определено разстояние, това означава, че трябва да има движение. Следователно, за да се извърши във физическия смисъл на думата, трябва да има движение. Иначе, когато терминът се използва във физиката, той винаги означава механична работа. Всяка работа, която човек може да върши мислено, без да се мести от едно място на друго, не е механична.

Работа

Формула За Работа

Формулата за работа ни показва как това физическо количество може да се изчисли по много прост начин! Формула е:

Формула За Работа

От формулата става ясно, че за изчисляване на работата е достатъчно да се изчисли произведението на силата, която се използва за преодоляване на съпротивление и разстоянието, което тялото ще измине.

Ако в определена ситуация е известен размерът на силата, която действа и размерът на разстоянието, което ще бъде изминато, е много лесно да се изчисли!

Мярка За Работа

Ако заменим мярката за сила (един нютон) и мярката за разстояние (един метър) във формулата, тогава ще получим мярка за работа, наречена един джаул!

Мярка За Работа

Един джаул се извършва, когато едно тяло се премести на разстояние от един метър под действието на сила от един нютон!

По-големи мерки от един джаул са:

  • 1kJ – един килоджаул (един килоджаул има 1000 джаула)
  • 1MJ – един мегаджаул (един мегаджаул има 1000 000 джаула)

Изчисляване На Работата

По-долу можете да видите как използването на формулата за изчисляване на работата определя колко работа е извършена в конкретна физическа задача!

Пример 1. Изчислете колко работа е извършена под въздействието на сила от 160 нютона, при което едно тяло се е преместило на разстояние 12 метра!

Първо заместваме дадената информация за сила и разстояние във формулата. Това ни дава този израз:

Изчисляване На Работата

Остава само да изчислим произведението на тези две физически величини, с което веднага получаваме резултата за извършената работа.

Краен резултат за работата

При преместване на тялото с 12 метра под въздействието на сила от 160 нютона е извършено 1920 джаула!

Трансформациите на формулата за работа са:

Ако искате да изчислите разстоянието, когато имате информация за сила и работата, трябва да използвате следната формула:

Формула за изчисляване на изминатото разстояние чрез работа и сила

Ако искате да изчислите сила, когато имате информация за работата и разстояние, трябва да използвате следната формула:

Формула за изчисляване на сила чрез работа и изминато разстояние

Разбрахте ли какво е работата във физически смисъл?Последвайте www.mathematikazavsicki.com/!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , ,