Енергия е способността на тялото да извършва работа! Колкото повече работа може да извърши едно тяло, толкова по-голяма е енергията му! Енергията се обозначава с буквата E и се измерва в същата мярка като мярката за работа, един джаул.

Енергия

Видове Eнергия

Има много различни видове енергии. В тази публикация ще изброим най-често използваните видове енергия във физиката и преподаването.

 • Кинетичната енергия е енергията, притежавана от тялото в състояние на движение.
 • Гравитационно-потенциалната енергия е енергията, която притежава тяло, намиращо се на определена височина спрямо повърхността на планетата Земя.
 • Магнитната енергия е енергията на привличане или отблъскване, действаща между магнитни и метални материали.
 • Химическата е енергията, освободена по време на химическа реакция.
 • Вятърната е енергията, с която вятърът може да упражнява своето влияние върху околната среда.
 • Хидроенергията е енергията, притежавана от вода, която е в покой или вода, която е в движение.
 • Слънчевата е енергията, излъчвана от Слънцето под формата на светлина и топлина.
 • Приливната е енергията, получена от водата по време на приливите.
 • Топлинната е енергията, която може да бъде освободена или получена под формата на топлина.
 • Биомасата е енергията, притежавана от биомасата, т.е. остатъците от растителни видове, които не се използват за нищо друго.
 • Вътрешната е енергията, която представлява сумата от всички кинетични енергии и всички гравитационни потенциални енергии, притежавани от съставните частици на тялото.

Преобразуване На Енергия

От списъка по-горе забелязвате, че енергията идва в много различни форми и форми. Има още повече видове енергии, които не са споменати на тази страница. Но от друга страна е много важно да се разбере, че всички тези видове енергии могат да се трансформират от един тип в друг много лесно. Пример вятърът завърта лопатките на вятърна мелница и се преобразува в електричество. Можем да преобразуваме електрическата енергия в топлинна, механична, светлинна и др.Последвайте www.mathematikazavsicki.com/!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: ,