Атомно и масово число са данни, които са характерни за атома на всеки химичен елемент. Тези данни са свързани с точния брой елементарни частици (протони, неутрони, електрони), които имат постоянна еднаква стойност за даден химичен елемент.

Атомно число

Атомното число се отнася до броя на протоните в атомното ядро. В същото време се разбира, че този атомен номер също предоставя информация за броя на електроните в електронната обвивка за същия атом на даден химичен елемент. Разбира се, това важи само ако този атом е в “електронен баланс”. В равновесие броят на неговите протони и електрони е равен.

Ако това е атом, който е зареден положително или отрицателно, тогава броят на неговите протони не съвпада с броя на неговите електрони.

При маркиране атомният номер представлява числото, което е написано като индекс, отдолу, вляво от символа на самия химичен елемент. Атомният номер се обозначава с Z.

Масово число

Масовото число се отнася до общия брой протони и неутрони в атомното ядро, т.е. показва броя на нуклоните (частиците, открити в атомното ядро ​​- протони и неутрони). При маркиране масовото число се записва като индекс, отгоре, вляво от символа на химичния елемент. Масовото число се обозначава с А.

Във видеото можете да видите позицията и стойността на масата и атомния номер на химичния елемент натрий.

Атомно и масово число

Масовото число винаги е по-голямо от атомното число, почти два пъти повече. Този ефект съществува, защото през повечето време (в повечето атоми) броят на протоните и броят на неутроните е почти равен.

Изображението по-долу показва схема на показаните данни за химически елемент. Тези данни се отнасят до неговия атомен номер и неговия масов номер.

Atomno i masovo cislo izobrazitelno predstavjane

Ако знаем масата и атомния номер на даден химичен елемент, можем лесно да определим броя на неутроните в неговото ядро. Достатъчно е да се изчисли разликата между масата и атомния номер.

Брой неутрони = Масово число – Атомно число

т.е:

Брой неутрони = A – Z

Именно в броя на елементарните частици, протони, неутрони и електрони и тяхното подреждане се крият всички тайни на химията като наука.

Атомно и масово число на хелия
Атомно и масово число на хелия

Изображението по-горе показва символа на химичния елемент хелий с неговото атомно и масово число. От снимката и от всичко споменато по-горе е лесно да се види, че:

  • a) Атомното число е 2
  • b) Масовото число е 4
  • c) Броят на протоните в ядрото на хелия е 2
  • d) Броят на нуклоните е 4
  • e) Броят на неутроните се получава като разлика между масово число – атомно число, т.е. броят на неутроните в ядрото на хелия е 2


Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , ,