Атом е най-малката неделима частица от всеки химичен елемент, която носи неговите физични и химични свойства.

Строеж на атома

Всеки атом се състои от две части:

  • Атомно ядро
  • Електронна обвивка
Атом
Атомен модел

Атомно ядро

Атомното ядро ​​се намира в центъра на атома. Тук е концентрирана почти цялата маса на атома. В атомното ядро ​​има два различни вида частици:

  • Протон
  • Неутрон

Протонът е положително заредена частица. Неутронът е електронеутрален, т.е. не е зареден. Протоните и неутроните (всички членове на атомното ядро) се наричат ​​с общо име – нуклони.

Гледайте видеоклип, който описва по-добре структурата на атома:

Строеж на атома

Електронна обвивка на атом

Електронната обвивка представлява пространството около атомното ядро, в което циркулират електроните. Електронът е отрицателно заредена частица, която има електричество, равно по големина на електричеството на протона, но с обратен знак.

През повечето време (когато е в състояние на равновесие), броят на протоните в атомното ядро ​​на атома е равен на броя на електроните в неговата електронна обвивка. В тази ситуация атомът не е зареден, тоест той е електронеутрален.

Положително зареден атом – Катион

Положително зареден (положителен йон или катион) е атом, който има повече протони в атомното ядро, отколкото електрони в електронната обвивка.

За да се превърне един атом в катион, е необходимо по някаква причина да “загуби” един или повече електрони от собствената си електронна обвивка.

Отрицателно зареден атом – Анион

Отрицателно зареден атом (отрицателен йон или анион) е атом, който има по-малко протони в атомното ядро, отколкото електрони в електронната обвивка.

За да се превърне един атом в анион, е необходимо по някаква причина да “получат” един или повече електрони, които преди това не са принадлежали на неговата електронна обвивка.

Гледайте видеоклип, който описва как се получават катион и анион.

Катион и анион
Видеоклип, описващ как се образуват катион и анион

Най-често създаването на йони е свързано с явленията електричество, електролиза и йонизация.

Електролизата е процес, който произвежда катиони и аниони в течности, докато йонизацията е процес, който произвежда катиони и аниони в газове.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , , , , ,