Успоредник е всеки четириъгълник, който има две двойки успоредни страни.

Има четири различни типа успоредници. Според дължината на страните и големината на ъглите успоредникът може да бъде:

Ако един успоредник има четири равни страни, тогава този успоредник може да бъде или квадрат, или ромб. Ако освен равните страни успоредникът има четири прави ъгъла с 90 градуса всеки, той е квадрат, а ако ъглите му не са прави, тогава е ромб.

Ако паралелограмът има две равни страни, тогава той може да бъде правоъгълник или ромбоид. Ако освен две равни страни, успоредникът има четири прави ъгъла с 90 градуса всеки, той е правоъгълник, а ако ъглите му не са прави, тогава той е ромбоид.

Като щракнете върху всеки от различните видове успоредник, можете да видите:

  1. Характеристиките на дължината на страните и размера на ъглите.
  2. Формула за периметъра на успоредник.
  3. Пример за решена задача за изчисляване на периметър на успоредник.
  4. Формула за площта на успоредник.
  5. Пример за решена задача за изчисляване на лицето на успоредник.
  6. Информация за диагоналите и осите на симетрия.

Периметърът на тази 2Д фигура се изчислява като сбор от дължините на нейните страни, докато площта (по най-простия начин) може да се изчисли като:

  • Продукт на две съседни страни (за квадрат и правоъгълник).
  • Продукт от едната страна и съответната му височина.

Подобни характеристики

Подобни характеристики, които имат два различни успоредника:

Квадрат и ромб имат по четири равни страни.

Квадратът и правоъгълникът имат по четири равни ъгъла.

Ромбоидът и правоъгълникът имат по две равни страни.

Ромбът и ромбоидът имат по два равни ъгъла.

Паралелограмът има два диагонала, които могат да бъдат равни един на друг. Тази геометрична фигура може да има различен брой оси на симетрия в зависимост от това към коя точно категория принадлежи.

Ако даден четириъгълник има само една двойка успоредни страни, то той не принадлежи към групата на геометричните фигури – успоредници.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: