Ромб е вид четириъгълник, който има:

  • Четири равни страни
  • Две по две успоредни срещуположни страни
  • Два по два равни противоположни ъгъла

Ромбът често се свързва с квадрат поради равенството на четирите страни както в първата, така и във втората геометрична фигура. Разликата е, че ромбът няма прави ъгли като квадрат!

Romb
Ромб

Периметър

Периметърът на ромба се изчислява по същия начин, както при изчисляване на обиколката на квадрат.

Формулата за изчисляване на периметъра на ромб гласи:

Формула за периметър на ромб

Същата формула, представена като произведение на две числа, гласи:

Формула за изчисляване на периметъра на ромб

Пример номер едно: Изчислете периметъра на ромб със страна с дължина 7 сантиметра (дължината на която и да е страна на ромба е 7 сантиметра, тъй като ромбът има четири равни страни).

а) Достатъчно е да добавите към себе си 4 пъти стойността на дължината на страната от 7cm: L=7cm+7cm+7cm+7cm

б) Достатъчно е да умножите стойността на дължината на страната от 7 cm по 4.

Периметърът на ромба от пример номер едно е 28 сантиметра!

Площ на ромб

Първи метод: Площта на ромб може да се изчисли по формулата:

Площ на ромб

Във формулата h показва височината на ромба. Ако са известни стойностите за дължините на страната на ромба и неговата височина, за да се изчисли неговата площ, достатъчно е да умножите тези две стойности заедно.

Пример номер две: Изчислете площта на ромб със страна 5 cm, ако дължината на височината му е 4 cm.

При изчислението е достатъчно да умножите 5 см по 4 см. Площта на ромба във втория пример е 20 квадратни сантиметра.

Втори метод: Площта на ромба може да се изчисли по втори начин, като се използва формулата:

Площ на ромб през неговите диагонали

Втората формула за изчисляване на площта на ромба се използва, ако в определена ситуация са известни двата диагонала на ромба.

Пример номер три: Определете площта на ромб, чиито дължини на диагоналите са 5 cm и 7 cm.

За да определите правилния резултат, достатъчно е да определите произведението на двата диагонала, т.е. 5 см и 7 см, и накрая да разделите на числото 2.

Площта на ромба от третия пример е 17,5 квадратни сантиметра!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , ,