Законът на Ом е най-важният закон, който показва зависимостта между характеристиките на електрическия ток във верига или част от верига! Законът на Ом описва зависимостта между:

Дефиниция на законът на Ом

Законът на Ом гласи: Силата на електрическия ток е правопропорционална на електрическото напрежение и обратно пропорционална на електрическото съпротивление!

Законът често се тълкува като: Отношението между електрическото напрежение и силата на електрическия ток в дадена верига е постоянна (непроменлива) стойност, която всъщност представлява нейното електрическо съпротивление!

Формула на законът на Ом

Формулата, с която можем да изразим закона на Ом гласи:

Формула на законът на Ом

Другите две трансформации от основната формула, които получаваме чрез трансформиране на основната формула са:

Формула, по която може да се изчисли електрическото напрежение чрез силата на електрическия ток и електрическото съпротивление:

Електрическо напрежение чрез якост и съпротивление

Формула, с която можем да изчислим електрическото съпротивление чрез електрическото напрежение и силата на електрическия ток:

Електрическо съпротивление чрез напрежение и ток

Примери с прости задачи

Пример 1. Изчислете електрическото съпротивление на верига, в която под въздействието на електрическо напрежение от 220 волта протича електрически ток от 2 ампера.

За да изчислим електрическото съпротивление на верига, използвайки закона на Ом, прилагаме третата трансформация на формулата от тази страница. След замяна на стойностите във формулата изглежда така:

Изчисляване на съпротивлението по закона на Ом

Накрая е достатъчно да разделим стойностите, което дава крайната стойност на електрическото съпротивление, което е:

110 ома

Пример 2: Изчислете силата на електрическия ток, който протича във верига под въздействието на електрическо напрежение от 15 волта, ако веригата има електрическо съпротивление 12 ома.

За да изчислим силата на електрическия ток, прилагаме първата формула за закона на Ом от тази страница. След замяна на стойностите във формулата изглежда така:

Изчисляване на тока по закона на Ом

След като разделим стойностите, получаваме крайната стойност за силата на електрическия ток, която е:

1,24 ампера

Видео примери

Видеото по-долу съдържа три примера за решени задачи с помощта на закона на Ом:

Видео за законът на ом


Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , ,