Видеото представя статистическите изчисления, които могат да бъдат направени с помощта на честотна таблица. Обобщаване на данни и четене на данни от дадена честотна таблица!

В два различни примера се изчисляват средна аритметична стойност, медиана, мода и ранг за данните, представени в самата таблица.

Статистическо исчисление от честотна таблица

Ако искате да научите повече за честотна таблица, средна аритметична стойност, медиана, мода или ранг, щракнете върху съответния цветен текст, за да получите повече информация!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , , , ,