Един нютон е мярка за сила! Основната мярка за сила според международната система за мерки и теглилки получи името си от фамилното име на английския физик Исак Нютон. Този английски физик направи огромен принос за развитието на физиката и определи основите на законите на движението и гравитацията. Следователно Исак Нютон е смятан за баща на съвременната физика.

Определяне На Мярка За Сила Един Нютон

Основната мярка за якост се определя, както следва:

Сила от един нютон е силата, с която планетата Земя и тяло с маса 102 грама се привличат едно към друго!

Мярка За Сила

От самото определение се отбелязва, че силата от един нютон е много малка мярка или представлява много малка сила. Следователно на практика се използват само по-големи единици за измерване на сила, докато от по-малки изобщо няма нужда.

По-големи Мерки От Нютон

Мерките, по-големи от един нютон, които се прилагат са:

  • 1kN – килонютон (един килонютон има 1000 нютона)
  • 1MN – меганютон (един меганютон има 1000 000 нютона)

Алтернативно Обяснение На Размера На Един Нютон

В допълнение към основното определение на силата от един нютон, има и алтернативно обяснение, което в определени ситуации е дори по-приложимо спрямо основното определение. Това алтернативно обяснение (според собствените закони на Нютон) гласи така:

Сила от един нютон е силата, която може да накара тяло с маса от един килограм да ускори един метър за секунда на квадрат!

Мярка За Сила Един Нютон

За да може един измервателен уред да измерва сила, то той трябва да има странична скала при измерване на силата – нютони. Измервателният уред, използван за измерване на сила в Нютонова мярка за сила, се нарича динамометър. Динамометърът работи на принципа на използване на еластичната сила на еластична пружина и нейното правилно удължение, което се потвърждава от така наречения “закон на Хук”. По този начин е много лесно да се изрази силата по правилния начин, като се използва правилната мярка за сила – един нютон!Последвайте www.mathematikazavsicki.com/!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , ,