Как решавате кратки задачи за умножение на цели числа? Тук можете да научите правилата за умножение на цели числа, както и много примери с решения. По принцип най-много грешки при умножение на цели числа се правят със знаците + и -. Обикновено е лесно да се допуснат грешки именно при извода кой знак (+ или -) трябва да има произведението на цели числа (цели положителни и отрицателни числа).

Правила за умножение на цели числа

Когато умножаваме цели числа, трябва да обърнем внимание на следните стъпки:

  1. Правим извод за знака, който продуктът трябва да има. При това обръщаме внимание на следните правила:
  • Ако и двата множителя имат знак +, тогава продуктът също има знак +.
  • Ако и двата множителя имат знак -, то произведението има знак +.
  • Ако двата множителя имат различни знаци (единият е със знак +, а вторият със знак – или обратното), то произведението има знак -.

2. Умножаваме числата, как да са естествени числа.

Както може да се разбере от правилата, получаваме числената стойност на продукта по същия начин, както произведението на естествените числа (представяме си, че целите числа нямат знаци), докато обръщаме внимание на знака на продукта (ако експонентите имат еднакви знаци, тогава продуктът има знак +, докато ако множителите имат различни знаци, тогава продуктът има знак -).

Примери

Вижте решените примери по-долу!

Пример 1: Изчислете произведението на цели числа (Знакът за умножение в текста е x за по-лесно показване на информацията)!

(+6) x (+4) =

Числата (+6) и (+4) имат еднакви знаци, така че правим извода, че продуктът ще има знак +. Произведението от 6 и 4 е 24, така че получаваме окончателното изчисление:

(+6) x (+4) = +24

Пример 2: Изчислете произведението на цели числа!

(-6) x (-4) =

Числата (-6) и (-4) имат еднакви знаци, така че правим извода, че продуктът ще има знак +. Произведението от 6 и 4 е 24, така че получаваме окончателното изчисление:

(-6) x (-4) = +24

Пример 3: Изчислете произведението на цели числа!

(+6) x (-4) =

Числата (+6) и (-4) имат различни знаци, така че правим извода, че продуктът ще има знак -. Произведението от 6 и 4 е 24, така че получаваме окончателното изчисление:

(+6) x (-4) = -24

Видеото по-долу съдържа много примери!

Умножение на цели числа видео

Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , ,