Трапец е четириъгълник, който има една двойка успоредни страни. Единственото и достатъчно условие четириъгълникът да бъде трапец е той да има само една двойка успоредни страни.

Периметър

Етикетите отстрани на тази геометрична 2D фигура са:

  • По-дългата страна на двойката успоредни страни е означена с a.
  • По-късата страна на двойката успоредни страни се означава с b.
  • Страните, които не са успоредни, са обозначени с c и d.
Trapec
Трапец

Периметърът на трапец се изчислява по формулата:

Формула за периметър на трапец

Пример номер 1: Изчислете периметъра на трапец, чиито основи са 15 cm и 11 cm, ако двойката страни, които не са успоредни, имат дължини 4 cm и 4,5 cm.

За да определите периметъра на трапеца от пример 1, е достатъчно да изчислите сумата от всичките му страни: L=15cm+11cm+4.5cm+4cm

Периметърът на тази геометрична фигура е 34,5 см.

Площ на трапец

Формулата за определяне на площта на трапец гласи:

Формула за площта на трапец

Във формулата символът h се използва за височина на трапеца.

Пример номер 2: Изчислете повърхнината на трапец с основи 12 см и 8 см, ако височината му е 6 см.

Изчислението за определяне на площта на трапеца може да продължи, както следва:

Изчислява се сборът a+b: 12cm + 8cm = 20cm

Сборът от a+b се разделя на 2: 20cm : 2 = 10cm

Резултатът от стъпка 2 се умножава по височината.

Площта на фигурата от пример номер две е 60 квадратни сантиметра.

Равнобедрен трапец

Равнобедрен е трапецът, в който дължината на двойката неуспоредни страни е равна, тоест дължината на страните c и d е равна. Поради равенството на двете неуспоредни страни и двете се означават с c.

Равнобедрен трапец
Равнобедрен трапец

Формулите за изчисляване на периметъра и площта в този вариант са идентични с формулите по-горе, които се прилагат за всеки друг член на тази фигура.

Правоъгълен трапец

Трапецът е правоъгълник, който има точно два прави ъгъла от 90 градуса всеки.

Формулата за изчисляване на площта на правоъгълния вариант остава в същата форма като за периметъра на всеки друг член на тази геометрична фигура.

Pravoagalen trapec
Правоъгълен

Формулата за площ приема следния вариант:

Формула за площта на правоъгълен трапец

Пример номер 3: Изчислете повърхнината на трапецот с основи 15cm и 13cm, ако страната му c, която образува прав ъгъл с основите, е 8cm.

Изчислението за определяне на площта на правоъгълен трапец може да продължи, както следва:

Изчислява се сборът a+b: 15cm + 13cm = 28cm

Сборът от a+b се разделя на 2: 28cm : 2 = 14cm

Резултатът от стъпка 2 се умножава по дължината на страната c.

Площта на фигурата от пример номер три е 112 квадратни сантиметра.

Всеки трапец има два диагонала, които са еднакви по дължина само в равнобедрения. Само равнобедреният има една ос на симетрия, докато всеки друг (различен от равнобедрения) няма ос на симетрия.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , , ,