Въвеждане на правила за събиране на цели числа:

Събиране на цели числа по знак

Събиране на цели числа със същия знак:

  • Примери за събиране на цели числа, които са отрицателни (отрицателно по отрицателно).
  • Примери за събиране на цели числа, които са положителни (положителни по положителни).

Събиране на цели числа с различен знак:

  • Примери за събиране на цели числа, където едно е положително, едно е отрицателно
Събиране на цели числа

Всеки от примерите, използвани за въвеждане на правилата за събиране, съдържа положителни или отрицателни цели числа, които са представени чрез шаблони, за да направят операцията по-лесна за разбиране. В края има упражнение, в което са представени няколко решени примера.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , ,