На тази страница можете да намерите най-важната информация, свързана с дефиницията на кръг и кръгова линия, техните важни характеристики и елементи, части, както и формули за изчисляване на техните характеристики.

Кръгова линия

Кръгова линия е набор от точки, които са на еднакво разстояние от дадена точка в дадена равнина. Тази точка се означава с O и се нарича център на кръгова линия.

Кръгова линия
Кръгова линия

Важни сегменти от кръг:

 • Радиус – сегмент, чиято една крайна точка е в центъра на кръгова линия, а втората крайна точка е върху самата окръжност.
 • Хорда – сегмент, чиито крайни точки лежат на кръгова линия.
 • Диаметър – хорда, която минава през центъра на кръгова линия.*

*Диаметърът е два пъти по-дълъг от радиуса!

Важни линии за кръговата линия:

 • Секанс – права, която пресича кръгова линия в две точки.
 • Тангента – права, която се допира до кръгова линия само в една точка.

Важни ъгли на кръговата линия:

 • Централен ъгъл – ъгъл, чийто връх е в центъра на кръгова линия
 • Периферен ъгъл – ъгъл, чийто връх е разположен върху кръгова линия, а краката я пресичат.

Периметър на кръгова линия (окръжност)

Формулата за периметъра на кръгова линия (окръжност) гласи:

Формула за периметъра на кръг

За да изчислите периметъра на кръгова линия (кръг), е достатъчно да умножите диаметъра по числото ПИ (константа – десетично число с безкраен брой десетични знаци). Стойността на ПИ числото, закръглена до четвъртия знак след десетичната запетая, е 3,1416.

Ако във формулата заместим диаметъра като два пъти радиуса, то се получава най-често използваната формула за периметър на кръгова линия (окръжност), която гласи:

Ако директно използваме втората формула, тогава периметърът на кръгова линия (окръжност) може да бъде изчислен, ако е известен неговият радиус.

Пример номер 1: Изчислете периметъра на кръгова линия с радиус 10 cm.

 • a) Умножаваме радиуса на кръгова линия по 2.
 • b) Умножаваме стойността от първата част по стойността на числото ПИ 3.1416.

Периметърът на кръгова линия (кръг) от пример номер 1 е 62,832 сантиметра. **

**Стойността за периметъра е приблизително правилна, поради закръгляване до четвъртия знак след десетичната запетая на ПИ числото.

Кръг

Кръгът е 2Д геометрична фигура, която заема част от равнина, оградена от кръгла линия.

Важно е да разберете, че кръгла линия и кръг са две напълно различни неща. Кръглата линия е линия, докато кръгът е геометрична фигура.

Кръг
Кръг

Площ на кръг

Формулата за площта на кръг, изразена чрез неговия диаметър, гласи:

Формула за площта на кръг

За да изчислим площта с него, трябва да умножим квадрата на диаметъра по константата PI, след което да разделим техния продукт на числото 4.

По-често се използва формулата за площта на кръг, изразена чрез неговия радиус. Тази формула гласи:

Отново, както при изчисляването на периметъра, за изчисляване на площта на кръг е достатъчно да знаете само радиуса на кръга, като имате предвид, че ПИ винаги е една и съща стойност.

Пример номер 2: Изчислете площта на кръг с радиус 10 cm.

 • а) Мащабираме радиуса на кръговата линия (кръг) с 2.
 • б) Умножаваме стойността от първата част по стойността на числото ПИ 3.1416.

Площта на кръга от пример номер 2 е 314,16 квадратни сантиметра.

Участъци от окръжност и окръжност

Важни части за кръговата линия и окръжността, свързани с много изчисления в математиката са:

Окръжна дъга – част от окръжна линия, ограничена от две точки, лежащи върху нея.

Кръгов сегмент – част от окръжност, която е ограничена от окръжната линия и два от нейните радиуси.

Окръжен сегмент – част от окръжност, ограничена от окръжна линия и една от нейните хорди.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,