Гравитационната потенциална енергия е енергията, притежавана от тялото поради определена гравитационна сила, с която то взаимодейства с друго тяло. По отношение на планетата Земя, гравитационната потенциална енергия е енергията, притежавана от тяло, разположено на определена височина спрямо повърхността на планетата Земя. Гравитационната потенциална енергия често се нарича къса потенциална енергия.

Gravitacionna potencialna energija
Всички тела притежават гравитационна потенциална енергия, докато не паднат върху повърхността на планетата Земя

Гравитационно – потенциална енергия

За да разберете от кои физически величини зависи този вид енергия, разгледайте следните ситуации:

  • Представете си две еднакви тела, разположени на различна височина спрямо повърхността на планетата Земя. Нека първото тяло е на височина 1m, а второто тяло на височина 50m. Много е логично тялото, разположено на по-голяма височина, да има повече енергия. Тяло, падащо от по-голяма височина, може да причини повече щети. Този пример показва, че гравитационната енергия зависи правопропорционално от височината на тялото.
  • Представете си две тела с различна маса, разположени на еднаква височина спрямо планетата Земя. Нека първото тяло има маса 1 kg, а второто тяло 500 kg. Ясно е, че тяло с по-голяма маса има повече енергия. Тяло с по-голяма маса може да причини повече щети при падане. Този пример показва, че гравитационната потенциална енергия зависи пряко от масата на тялото.
  • Поради различното разстояние на различните места на повърхността на планетата Земя от нейния център, действието на гравитационната сила между Земята и тялото може да бъде различно. Следователно, колкото по-близо е тялото до центъра на Земята, толкова по-голяма ще бъде гравитационната сила между тях. Поради този факт, гравитационната енергия зависи от земното ускорение, което е различно в различните места на планетата Земя.

Примерите, изброени по-горе в текста, показват, че гравитационната потенциална енергия зависи от масата на тялото, височината, на която се намира (спрямо повърхността на планетата Земя) и точното място, където се намира.

Формула за потенциална енергия

Формулата за изчисляване на гравитационната потенциална енергия гласи:

Формула за гравитационна потенциална енергия

От самата формула се вижда, че едно тяло не може да притежава този вид енергия, ако е прикрепено към повърхността на планетата Земя (h=0, умножавайки по 0 дава 0). За да се изчисли този вид енергия, е достатъчно да се изчисли произведението на масата на тялото, земното ускорение и височината, на която се намира тялото.

Пример номер 1. Изчислете гравитационната потенциална енергия, притежавана от тяло с маса 7 kg, намиращо се на височина 4 m от повърхността на Земята, ако се намира в България. Земното ускорение в България е 9,81 метра в секунда на квадрат.

Чрез заместване на дадените стойности от задачата в основната формула се получава изразът:

Formula za gravitacionna potencijalna energija

След пресмятане на произведението на трите числа се получава, че потенциалната енергия, която притежава тялото от задача 1 е 274,68J.

Трансформиране на формулата

Чрез трансформиране на формулата се получават останалите три варианта на формулата за гравитационна потенциална енергия.

Можем да изчислим масата чрез енергия, височина и земно ускорение с формулата:

Ускорението на Земята чрез енергия, височина и маса може да се изчисли по формулата:

Можем да изчислим височината чрез енергия, маса и земно ускорение с формулата:

Тези варианти ни позволяват да изчислим масата, земното ускорение или височината, ако ни бъдат дадени всички други стойности на физическите величини, с изключение на необходимата.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , ,