Флуор е химичен елемент с атомен номер 9. Освен девет протона, флуорът има 10 неутрона в своето атомно ядро. Така че общият брой на неговите нуклони е 19, което всъщност представлява масовото число на този химичен елемент. Когато е електронеутрален, флуорът има 9 електрона в своята електронна обвивка.

Флуор
Химически символ за флуор

Тагове:

  • Атомният номер на флуора е маркиран с жълт цвят
  • Масовото число на флуора е маркирано с червен цвят

Точният брой на елементарните частици във флуорния атом е 28, от които 9 протона, 10 неутрона и 9 електрона.

Важна информация

Латинското наименование на флуора е fluere. Самото име на флуор идва от тази дума, която е подобна на френски и има значението “да тече” или “поток”.

Ако се намери в чист вид, флуорът е отровен и опасен! При контакт с човешката кожа може много лесно да причини изгаряния.

Това е химичен елемент, който се счита за най-електроотрицателния в сравнение с всички други химични елементи. Това му позволява лесно да реагира при контакт с други материали. Лесно се свързва с въглерод и в комбинация с него изгражда много различни видове съединения. Известно е, че флуорът, комбиниран с влажен въздух, образува флуороводородна киселина, която може да бъде много опасна. Това инициира транспортирането на флуора да става по строго предписани правила и критерии.

Флуоридът често се използва в стоматологични продукти за грижа за здравето на зъбите. Има го в пасти за зъби, таблетки, лакове за нокти, както и във флуорирана вода.

Флуорът е открит от известния френски учен, работил върху развитието на физиката и химията, Андре Мари Ампер, и е кръстен от Хъмфри Дейви.

1. Име на химичен елемент Флуор
2. Химически символ F
3. Атомен номер (брой протони) 9
4. Масово число (брой нуклони) 19
5. Категория Неметал
6. Цвят Жълто – зеленикаво
7. Фаза Гасна
8. Точка на топене – 219,67*
9. Точка на кипене – 188,11*
11. Плътност 1,696**
12. Стандартно атомно тегло 18,998403163(6)
Таблица с данни за флуор

*Температурата в таблицата е изразена в градуси по Целзий.

**Плътността в таблицата е изразена в грамове на кубичен сантиметър.

Изотопи на флуора

Флуорът има няколко изотопа с масови числа от 13 до 31 (минималният има само три неутрона повече от флуора, докато максимумът има 21 неутрона повече от флуора), но нито един от тях не се намира в стабилно състояние. Повечето от тях имат относително кратък полуживот.

Макар и нестабилни, голям брой изотопи се използват в промишлеността, докато изотопите флуор-18 и флуор-20 се използват в медицината.

В научния свят има спорове относно използването на флуор в стоматологията и фармацията. Някои учени смятат, че използването на този химичен елемент е много вредно и опасно и го включват в материали, които могат да причинят много сериозни заболявания.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: ,