Азот е химичен елемент с атомен номер 7. Този химичен елемент има равен брой протони и неутрони (по 7) в атомното ядро. Това означава, че броят на неговите нуклони е 14, докато броят на неговите електрони, обикалящи около атомното ядро ​​(в електронната обвивка), също е 7 на брой. Ако азотният атом е електронеутрален, т.е. в “електронно равновесие”, броят на неговите елементарни частици е 21.

Azot
Химически символ за азот

Тагове:

  • Атомният номер на азота е маркиран с жълт цвят
  • Масовото число на азота е маркирано с червен цвят

Важна информация

Латинското наименование на азота е Nitrogenium. Самото име азот идва от Лавоазие, който го нарича “азот”, което означава “без живот”. Азотът е една от основните съставки на въздуха и присъства в най-голям процент в сравнение с останалите химични елементи, които го съставят.

Обикновено, когато азотът е под налягане или се нагрява, той може да реагира с множество химични елементи. Най-често се използва като материал за производство на изкуствени торове или експлозиви. Най-известното съединение (образувано само в присъствието на катализатор), съдържащо азот, е амонякът, който е добре разпознат поради неприятната си миризма.

1. Име на химичен елемент Азот
2. Химически символ N
3. Атомен номер (брой протони) 7
4. Масово число (брой нуклони) 14
5. Категория Неметал
6. Цвят Безцветен
7. Фаза Гасна
8. Точка на топене – 210*
9. Точка на кипене – 195,795*
11. Плътност 1,251**
12. Стандартно атомно тегло 14,007
Таблица с данни за азот

*Температурата в таблицата е изразена в градуси по Целзий.

**Плътността в таблицата е изразена в грамове на кубичен сантиметър.

Изотопи на азота

Азотът има няколко нестабилни изотопа и само един от тях е стабилен. Стабилният изотоп на азота е азот-15, който има 7 протона и 8 неутрона в атомното ядро.

Azot-15
Азот-15

Всички останали (16 на брой) изотопи, които имат масово число в диапазона от 10 до 25 (азотният изотоп с най-малко масово число има 3 неутрона в ядрото, докато азотният изотоп с най-голямо масово число има 18 неутрона в ядрото ядро), са в нестабилно състояние с кратък интервал на полуживот.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , ,