Хелий е химичен елемент с атомен номер 2. В атомното ядро ​​на хелия има два протона и два неутрона, докато в електронната му обвивка има два електрона.

Хелий
Химически символ за хелий

Тагове:

  • Атомният номер на хелия (2 протона) е маркиран с жълт цвят
  • Масовото число на хелия е маркирано с червен цвят (4 = 2 протона + 2 неутрона)

Важна информация

Използваме наименованието хелий според латинското му наименование helium. Самото име идва от гръцката дума helios, което означава слънце. За първи път е наблюдаван като спектрален запис, появил се след слънчево затъмнение през 1868 г. от Жорж Райе. Като специален химичен елемент е открит от шведските химици Пер Теодор Клев и Нилс Абрахам Ленгле. Хелият е вторият най-малко реактивен от всички химични елементи след неона.

В ежедневието хелият е добре известен с употребата си в балони с хелий, както и с факта, че вдишването на малко количество хелий променя качеството и цвета на човешкия глас.

След водорода хелият е вторият най-разпространен химичен елемент. Той присъства в атмосферата в свободна форма, докато е свързан в големи количества в определени минерали.

1. Име на химичен елемент Хелий
2. Химически символ He
3. Атомен номер (брой протони) 2
4. Масово число (брой нуклони) 4
5. Категория Благородни газове
6. Цвят Безцветен
7. Фаза Гасна
8. Точка на топене – 272,2*
9. Точка на кипене – 268,928*
11. Плътност 0,1786**
12. Стандартно атомно тегло 4,002602
Таблица с данни за хелий

*Температурата в таблицата е изразена в градуси по Целзий.

**Плътността в таблицата е изразена в грамове на кубичен сантиметър.

Изотопи на хелий

Химическият елемент хелий има няколко изотопа, но само един от тях е стабилен. Става дума за така наречения хелий – 3, който се различава от хелия по броя на неутроните в атомното ядро. Хелият има два неутрона, докато изотопът хелий-3 има само един неутрон.

Хелий-3
хелий-3


Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , ,