Видео материалът съдържа:

  • Преглед на дадените данни
  • Групиране на данните в различни групи според размера им
  • Прехвърляне на данните в честотна таблица
  • Представяне на данни под формата на стълбовидна диаграма
Честотна лентова диаграма за групирани данни
  • Сравнение на лентова диаграма за всеки елемент от данни поотделно и лентова диаграма по група


Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , ,