Как се изчислява общото електрическо съпротивление в последователна верига? Тази страница описва как да изчислите общото съпротивление във верига. Този метод е валиден само за верига, която съдържа само последователно свързани консуматори (резистори). В допълнение към формулата за изчисление, страницата съдържа примери в различни формати.

Как да разпознаем верига, в която консуматорите са свързани последователно? Просто, ако “плюса” на източника на ток е свързан към “първия” консуматор, първият към втория, вторият към третия и т.н., накрая последният консуматор към неговия “минус”. Всички консуматори са подредени последователно по един проводник.

Формула за общо електрическо съпротивление в последователна верига

Формулата за изчисляване на еквивалентното (общото) електрическо съпротивление във верига с последователно свързани консуматори гласи:

Формула за общо съпротивление в последователна верига

Общото електрическо съпротивление при този тип свързване се изчислява чрез сумата от всички отделни съпротивления, които съществуват в самата верига. Формулата съдържа толкова членове, колкото различни консуматори (резистори) във веригата, чието електрическо съпротивление изчисляваме в момента! Тази формула се спазва за всички по-сложни (комбинирани) токови вериги, където има някаква форма на последователна връзка между консуматори или групи консуматори.

Пример 1: Изчислете общото електрическо съпротивление във веригата, показана на фигурата по-долу!

Последователно свързване във верига

Очевидно веригата съдържа три различни консуматора. Като се заменят стойностите на електрическото съпротивление на различните консуматори се получава израза:

Изчисляване на общото последователно съпротивление

След изчисляване на сумата от различните съпротивления се получава стойността на еквивалентното електрическо съпротивление:

Резултат за общо съпротивление в серия

Краткото видео по-долу съдържа друг пример за изчисляване на общо съпротивление във верига с последователно свързване на консуматори (резистори):

Електрическо съпротивление в последователна верига

Формулата е валидна само за последователно свързани консуматори (резистори) в токова верига или комбинирани токови вериги в тези части, където има последователно свързване!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , ,