Вътрешна енергия на тялото е сумата от всички кинетични и всички потенциални енергии на съставните му частици.

Всяко тяло или която и да е материя се състои от малки частици. В зависимост от вида на материала и външните въздействия тези съставни частици имат определено разположение и плътност на разпределение. За всички тях се отнася, че:

  • Частиците са постоянно в движение, поради което притежават кинетична енергия.
  • Частиците постоянно взаимодействат една с друга, поради което притежават гравитационна потенциална енергия.

Сумата от всички енергии на всички частици, които изграждат тялото, представлява вътрешната енергия на тялото.

Връзка на вътрешна енергия с физическите величини

Вътрешната енергия на тялото е пряко свързана с неговата температура. Когато температурата се повиши, частиците увеличават скоростта си на движение. Като се има предвид, че с увеличаване на скоростта се увеличава и кинетичната енергия на тялото, следва, че ще се получи и увеличаване на вътрешната енергия.

Vatresna energija

От това следва, че вътрешна енергия зависи пряко от температурата. Колкото по-висока е температурата, толкова по-висока е вътрешната енергия и обратно, колкото по-ниска е температурата, толкова по-малка е вътрешната енергия на тялото.

Температурата от своя страна е свързана с физическите величини налягане и обем, което означава, че вътрешната енергия също косвено зависи от промените на тялото, които се отнасят до неговия обем и налягането, което може да действа върху самото тяло.

Често може да се използва вътрешна енергия на дадено вещество. Това е енергия, която хората могат да манипулират в своя полза.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , ,