На тази страница можете да прочетете информация и примери за признак за делимост на 9, както и примери, показващи как се използва този признак. Делимост на 9 е кратко правило, с което проверяваме дали дадено число се дели на 9 или не (дали при деление получаваме резултат, който е цяло число или получаваме остатък, т.е. десетично число)!

Признак на 9

Признакът за делимост на 9 гласи:

Едно число се дели на 9 тогава и само тогава, когато сборът от неговите цифри се дели на 9!

Делимост на 9

Правилото ясно показва, че за да проверите дали дадено число се дели на 9 или не, е достатъчно да изчислите сумата от неговите цифри и да проверите дали тази сума се дели на 9 или не. Освен това, ако числото се дели на 9, правим извода, че самото число се дели на 9, докато ако сумата не се дели на 9, то самото число не се дели на 9.

Решени примери със признак за делимост на 9

Вижте решените примери по-долу!

Пример 1: Определете (чрез знака за делимост на числото 9) дали числото 972 се дели на числото 9!

Първо пресмятаме колко е сборът от цифрите на числото 972!

9 + 7 + 2 = 18

Сумата от цифрите, числото 18 се дели на 9, така че заключаваме, че числото 972 трябва да се дели на 9! Ако направим проверка, получаваме, че:

972 : 9 = 108

като по този начин директно потвърждаваме, че числото 972 наистина се дели на числото 9!

Пример 2: Определете дали числото 528 се дели на числото 9!

Първо пресмятаме колко е сборът от цифрите на числото 528!

5 + 2 + 8 = 15

Сумата от цифрите, числото 15 не се дели на 9, така че заключаваме, че числото 528 не се дели на числото 9! Ако направим проверка, получаваме, че:

528 : 9 = 58,(6)

по този начин директно потвърждаваме, че числото 528 наистина не се дели на числото 9!

Видео примери

Видеото по-долу съдържа още примери с решени задачи (проверка върху конкретни числа) с помощта на признак за делимост на 9!

Priznak za delimost na 9


Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: ,