Примери, показващи как да умножите дроб по цяло число. На тази страница можете да видите примери, които показват:

  • Как да умножите дроб по цяло число
  • Как да умножим смесено число по цяло число

Процедурата за умножаване на смесено число по цяло число включва преобразуване на смесеното число в неправилна дроб!

Умножите дроб по цяло число

Когато умножавате дроб по цяло число, трябва да следвате инструкциите по-долу:

  1. Умножаваме числителя на дробта по цялото число, което дава числителя на решението.
  2. Знаменателят на дробта остава същият (решението има същия знаменател като дробта, която е един от множителите).

Пример 1: Изчислете произведението на числата:

Умножите дроб по цяало число

Умножаваме числителя на дробта (числото 4) по цялото число 2, така че получаваме, че числителят на решението ще бъде числото 8. Знаменателят на решението остава идентичен (числото 9). Пълното решение изглежда като изображението по-долу:

Umnozenie na drob po cjalo cislo

Как да умножите смесено число по цяло число

Когато умножавате смесено число по цяло число, трябва да следвате инструкциите по-долу:

  1. Първо преобразуваме смесеното число в неправилна дроб!
  2. Продължаваме да следваме стъпки 1 и 2 за умножаване на дроб по цяло число, както в първия пример по-горе!

Пример 2: Изчислете произведението на числата:

Как да умножим смесено число по цяло число

Първо преобразуваме смесеното число в неправилна дроб. Спомнете си как да превърнете смесено число във дроб! Преобразуването трябва да изглежда като изображението по-долу:

Преобразуване на смесено число в неправилна дроб

След преобразуването идва умножението! Умножаваме числителя на дробта (числото 12) по цялото число 4, така че получаваме, че числителят на решението ще бъде числото 48. Знаменателят на решението остава идентичен (числото 5). Пълното решение изглежда като изображението по-долу:

Kak da umnizim smeseno cislo po cjalo cislo

И накрая, очевидно решението е под формата на неправилна дроб. Трябва да преобразуваме тази неправилна дроб в смесено число. Преобразуването е представено на изображението по-долу!

Преобразуване на неправилна дроб в смесено число

Видео примери

Видеото по-долу съдържа много примери за умножение на дроб по цяло число, както и за умножение на смесено число по цяло число! Тези примери ще ви помогнат да научите как по-лесно да умножите дроб по цяло число!

Умножение на дроб по цяло число


Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , ,