Измерване на ъгли с агломер за всякакъв вид ъгли до 360 градуса! Това видео ще ви покаже как могат да се правят измервания по различен начин за ъгли с различни размери. Ето изглед на измерване на ъгли от:

 • 30 градуса
 • 35 градуса
 • 65 градуса
 • 80 градуса
 • 110 градуса
 • 145 градуса
 • 200 градуса
 • 235 градуса
 • 240 градуса
 • 280 градуса
 • 325 градуса
 • 330 градуса

Видове ъгли до 360 градуса – запомнете!

Измераване на ъгли с агломер

Правила за измерване на ъгли с агломер

При измерване на ъгли с агломер трябва да се обърне внимание на:

 • Поставете центъра на агломера на върха на ъгъла, чийто размер искате да измерите
 • Сравнете основната линия с една от двете полулинии на ъгъла
 • С помощта на измервателната скала на агломератора определете размера на ъгъла

Ъглите за измерване, които имат размери между 180 и 360 градуса, могат да бъдат измерени по два начина. Първият начин (ако имате агломератор, който има скала до 180 градуса) е да преместите синтератора два пъти, като направите комбинация от 180+x ъгли. Вторият начин е да измерите ъгъла, с който вашият ъгъл прави пълен ъгъл, след което да извадите размера му от 360 градуса.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , ,